Dotacja skierowana jest do klientów indywidualnych, przedsiębiorców, firm, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną. 

Ważne: jest to dotacja celowa z budżetu m.st. Warszawy z przeznaczeniem na wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej !

  

RAMY CZASOWE:

 W kolejnych latach wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w następujących terminach:

 • od 1 września do 31 grudnia roku, poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji,
 • od 2 stycznia do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji. 

 

 

UWAGA: DOTACJE UDZIELANE BĘDĄ ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

ILE DOTACJI I DLA KOGO?

 Uzyskanie dotacji ze środków budżetu m.st. warszawy na realizację inwestycji polegających na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy jest możliwe m.in. na zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości:

1. Do 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej (dot. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych), przy czym dla inwestycji polegających na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji, nie może przekroczyć 15 000 zł.

2. Do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej (dot. jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

 

 

 

ISTOTNE INFORMACJE:

 

 • od otrzymanej dotacji nie zapłacisz podatku,
 • bez konieczności zaciągania kredytu,
 • duża dostępność środków,
 • minimum formalności

 

 

 Skuteczność programu jest 100 procentowa. Dotychczas wszystkie osobowy zgłaszające się otrzymały dofinansowanie i bezproblemowo je rozliczyły !

 

Zapewniamy kompleksową pomoc przy uzyskaniu dotacji:

 • dobierzemy i wycenimy urządzenia
 • opracujemy projekt i dokumentację instalacji PV
 • przygotujemy wniosek o dotację
 • po podpisaniu przez Klienta umowy o dotację, zamontujemy i odbierzemy system PV
 • zapewniamy opiekę serwisową (3-letnia rękojmia).

 

  

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Biura Ochrony Środowiska M. St. Warszawy